O konieczności badań geotechnicznych

2 września, 2021

O konieczności badań geotechnicznych

Wykonanie badania geotechnicznego jest przede wszystkim inwestycją w przyszły majątek, zdrowie, a nawet życie. Niewykonanie tej czynności grozi, w najlepszym wypadku, pękaniem ścian, sufitu lub regularnym zalewaniem poziomu piwnicznego, a w najgorszym – problemami ze stabilnością budynku. W świetle obowiązujących przepisów, przeprowadzenie tej czynności jest obowiązkowe, więc nie mamy wręcz prawa go nie wykonać.

Dlaczego badania geotechniczne są ważne?

Architekt patrzący na domBadanie geotechniczne ma na celu określenie jakości i warunków gruntu, na który zamierzamy kłaść fundamenty, oraz ocenić poziom wód gruntowych. Pozytywna opinia geologa pozwala ze spokojnym sumieniem planować kolejne inwestycje na rzecz stawiania naszego domu czy siedziby firmy. Analiza geotechniczna oparta jest o wykonanie odwiertów bezpośrednio na terenie, na którym ma stanąć dom. Im więcej odwiertów, tym usługa będzie droższa, jednak nie warto oszczędzać, gdyż odpowiednia ilość takich działań w obrębie działki da możliwie najlepszy obraz gruntu i wykaże prawidłowy poziom wód. Ponadto pozwoli zaoszczędzić w przyszłości, bowiem wykaże, w którym dokładnie miejscu najłatwiej będzie położyć fundamenty, co będzie kosztowało mniej wysiłku ekipę budowlaną, a my nie będziemy musieli dopłacać za usługę.

Materiały projektowe i akcesoriaOdwierty wykonuje się najczęściej w narożnikach budynku. Optymalnie więc powinniśmy zlecić trzy lub cztery wiercenia, każdy na około trzy metry głębokości, by wynik był wiarygodny. Badania geotechniczne zazwyczaj zajmują dwie godziny lub nieco dłużej, w zależności od liczby odwiertów. Na wyniki i dokumentację potrzeba z kolei maksymalnie dwóch tygodni. Otrzymujemy ją w dwóch częściach. Pierwsza, opisowa, zawiera informacje o głębokości wód gruntowych i poszczególnych warstwach gruntu oraz zalecenia odnośnie do odwadniania terenu i zabezpieczenia budowy. Część drugą stanowi mapa naszego terenu z naniesionymi punktami odwiertów, liniami przekrojów geotechnicznych, poziomami wód oraz oznaczeniami warstw gruntowych. Każda warstwa powinna mieć na mapie oznaczony określony rodzaj i stan. Przymierzając się do kupna działki, warto wcześniej zrobić prosty rekonesans i zwiedzić jej okolicę. Jeśli w pobliżu znajduje się staw lub rośnie trzcina oznacza to, że teren jest podmokły, co już daje nam pewną wiedzę na temat interesującego nas gruntu.

Badanie geotechniczne powinno być oczywistą kwestią dla każdego, kto planuje zainwestować w budowę nieruchomości. Jest to obowiązek dyktowany nie tylko przepisami, lecz, przede wszystkim, zdrowym rozsądkiem. Właściwe rozpoznanie terenu i wszelkich jego aspektów pozwoli właściwie zaprojektować budynek, zaplanować budżet i uchronić się przed potencjalnymi zagrożeniami.