Kiedy należy przeprowadzać okresowe pomiary elektryczne?
okresowe pomiary elektryczne

Każdy użytkowany obiekt budowlany musi być regularnie poddawany kontroli, między innymi ważne są pomiary elektryczne, które należy przeprowadzać okresowo. Według Prawa Budowlanego częstotliwość wykonywania tych pomiarów nie może być rzadsza niż raz na 5 lat. Podczas takiego przeglądu osoby powołane, posiadające odpowiednie uprawnienia, muszą sprawdzić stan techniczny budynku i instalacji elektrycznej, aby ocenić, czy obiekt […]

Czytaj więcej
Przeprowadzanie pomiarów wentylacji
pomiary wentylacji

Pomiary przepływu powietrza w wentylacji pozwalają stwierdzić, czy wykonywany system wentylacyjny będzie odznaczał się oczekiwaną efektywnością. Takie pomiary mogą być przeprowadzane na różne sposoby, ale konieczne jest przy tym zawsze zastosowanie odpowiednich narzędzi. Są to mierniki takie jak anemometr kanałowy. Jak przebiegają pomiary wentylacji? Podczas badań określa się między innymi średnią prędkość w przekroju pomiarowym […]

Czytaj więcej