Kiedy zdecydować się na profesjonalną wycenę hotelu?

rzetelna wycena hotelu
15 lutego, 2023

Kiedy zdecydować się na profesjonalną wycenę hotelu?

Hotel należy do jednych z bardziej dochodowych nieruchomości komercyjnych. Z tego też względu konieczność jego sprzedaży czy wyboru miejsca na otworzenie nowego hotelu, wymagać może przeprowadzenia wyceny budynku. Wycena taka wykonywana być powinna jedynie przez doświadczonych profesjonalistów.

Rzetelna wycena nieruchomości

sprawna wycena hoteliWiększości osobom zdaje się, że są w stanie samodzielnie oszacować cenę nieruchomości takiej jak hotel. W większości przypadków okazuje się jednak, że w praktyce okaże się ona kompletnie nierzetelna. Osoby, które nie wykonują zawodowo wyceny nie wiedzą, na jakie dane zwrócić uwagę w pierwszej kolejności w czasie ustalania realnej ceny. Doprowadza to bardzo często na przykład do otworzenia hotelu w miejscu, gdzie nie będzie cieszył się on zainteresowaniem ze względu na niskie zapotrzebowanie na podobne usługi. Sprawna wycena hoteli powinna być więc rozważana w każdym przypadku, kiedy samodzielne oszacowanie ceny przekracza możliwości posiadacza. Cena hotelu dostosowana być powinna przede wszystkim do aktualnych standardów rynkowych, lokalizacji budynku, jego sąsiedztwa i do wielu innych czynników.

rzetelna wycena hoteluWielu przedsiębiorców wzbrania się od zlecenia wykonania wyceny z obawy o zbyt wysokie koszty. Jak się jednak okazuje, jest ona korzystna przede wszystkim pod względem finansowym. Ogranicza do minimum ryzyko sprzedaży danego hotelu po obniżonej cenie, co byłoby niekorzystne finansowo dla dotychczasowego posiadacza. Znacznie przyśpiesza również moment faktycznej sprzedaży tym samym pozwalając na szybsze uzyskanie gotówki. Z punktu widzenia osób dopiero chcących założyć hotel, wycena wykonywana przez profesjonalistów jest również korzystna finansowo. Pozwala bowiem ustrzec się sytuacji, w której nowo otwarty hotel nie cieszyłby się żadnych zainteresowaniem, ze względu na przykład na jego nieodpowiednią lokalizację. Realizowana przez rzeczoznawcę wycena opiera się na analizie takich danych jak powierzchnia nieruchomości, rok budowy, standard wykończenia czy też stan techniczny.

W obecnym czasie coraz większa liczba osób zaczyna zdawać sobie sprawę z faktu, jak ważne jest przeprowadzenie rzetelnej wyceny nieruchomości takiej jak hotel. Może być ona bardzo korzystna zarówno dla osób chcących założyć nowy hotel, jak i dla tych chcących go odsprzedać. W takim wypadku warto udać się po pomoc do profesjonalnych rzeczoznawców, którzy podczas wyceny zwrócić baczną uwagę na szereg bardzo istotnych danych. Tymi najważniejszymi okazać się może lokalizacja hotelu, standard jego wyposażenia czy stan techniczny budynku.