Kiedy należy przeprowadzać okresowe pomiary elektryczne?

okresowe pomiary elektryczne
7 sierpnia, 2018

Kiedy należy przeprowadzać okresowe pomiary elektryczne?

Każdy użytkowany obiekt budowlany musi być regularnie poddawany kontroli, między innymi ważne są pomiary elektryczne, które należy przeprowadzać okresowo. Według Prawa Budowlanego częstotliwość wykonywania tych pomiarów nie może być rzadsza niż raz na 5 lat. Podczas takiego przeglądu osoby powołane, posiadające odpowiednie uprawnienia, muszą sprawdzić stan techniczny budynku i instalacji elektrycznej, aby ocenić, czy obiekt dalej nadaje się do użytkowania.

Wykonywanie pomiarów elektrycznych

okresowe pomiary elektryczneJedynie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych takie kontrole nie są koniecznością, jednak ze względu na własne bezpieczeństwo, powinniśmy o nie zadbać. Wstępnie ustalone raz na 5 lat nie jest jednak okresowością, która sprawdza się w każdym wypadku. Zależy to od tego, jakie urządzenia elektroenergetyczne znajdują się w danym budynku oraz w jakich warunkach eksploatacyjnych pracują. Poleca się zajrzeć do Zakładowej Instrukcji Eksploatacji, w których powinny być określone konkretne terminy badań. Instrukcja ta opiera się na obowiązujących aktualnie aktach prawnych, dlatego jest jedynym potwierdzonym i dobrym źródłem dotyczącym tego, kiedy przeprowadzać okresowe pomiary elektryczne.

okresowe pomiary elektryczneOprócz wspomnianej już ustawy o Prawie Budowlanym, znaczenie ma akt prawny jakim jest Rozporządzenie MSWiA dotyczące warunków technicznych eksploatacji budynków mieszkalnych. Istotne jest również rozporządzenie ministra infrastruktury odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywania robót budowlanych. Zgodnie z tym ostatnim dokumentem, okresowy przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej powinien odbywał się co najmniej dwa razy w roku. Ustalając czas, w jakim mają zostać przeprowadzone okresowe pomiary elektryczne , należy brać pod uwagę także normę PN-IEC-60364-6-61, gdzie w załączniku F określono iż najdłuższy okres między badaniami może wynosić około 3 lata, jeśli chodzi o budownictwo przemysłowe, natomiast w budownictwie mieszkalnym okres ten może być dłuższy – jak wspomniane 5 lat. Jak to zwykle bywa, w prawie nic nie jest jasne i pewne na sto procent. Należy wiedzieć, na jakich dokumentach się opierać, aby mieć pewność, że przeprowadza się okresowe pomiary elektryczne właśnie zgodnie z prawem.

W innym wypadku możemy narazić się na problemy – kary finansowe, a w jeszcze gorszej sytuacji – na narażenie zdrowia i życia osób przebywających. A przecież to właśnie ludzkie życie jest najważniejsze, dlatego nie powinniśmy tej kwestii bagatelizować. Regularne przeprowadzanie pomiarów elektrycznych poświadczające sprawność instalacji leży więc w podstawowych obowiązkach każdego właściciela budynku.