Jak można wykorzystać termowizję?

1 lutego, 2016

Jak można wykorzystać termowizję?

Termowizja jest to obserwacja otaczającego świata poprzez wizualizację temperatury obiektu w postaci podczerwieni. To dzięki temu zjawiskowi możemy obserwować promieniowanie cieplne bez koczowniczość podświetlania tych obiektów. Termowizja może być wykorzystywana w takich dziedzinach jak:

  • medycyna,
  • budownictwo,
  • wojskowość,
  • przemyśle,
  • mechanice.

Jednak termowizja jest nauką, która ciągle się rozwija, a więc i jej zastosowanie ciągle się zwiększa. Najczęściej pomiary termowizyjne dokonuje się przy pomocy kamer termowizyjnych.

Jeśli chodzi o korzystanie z termowizji w przemyśle, to wykorzystuje się ją podczas procesu utrzymania ruchu. Dzięki niej można lepiej planować remonty lub przestoje produkcyjne. W budownictwie, dzięki kamerom termowizyjnym możemy bez inwazyjnie zbadać właściwości cieplne budynku.  To dzięki takim badaniom można zaoszczędzić na zrewanżowaniu domu lub mieszkania poprzez znalezienie błędów oraz niedoróbek w izolacji termicznej. Termowizję także można wykorzystywać podczas sprawdzania działania instalacji w budynku. Dzięki niej dowiemy się o miejscu awarii lub o nieszczelności instalacji. Jeśli chodzi o wojskowość, to kamery takie wykosztuje się do obserwacji terenu nocą. Jeśli na obserwowanym terenie pojawi się człowiek, to takie kamery zaraz wychwycą jego ciepłotę ciała. Metoda ta bardzo się także sprawdza podczas obserwacji granic.

termowizja