Czy budowa altany w ogrodzie wymaga pozwolenia?

Altana ogrodowa
25 września, 2023

Czy budowa altany w ogrodzie wymaga pozwolenia?

W ostatnim czasie coraz większa liczba osób zainteresowana jest budową w swoim ogrodzie altany. Konstrukcja taka bowiem może być znacznym ułatwieniem oraz udogodnieniem, na przykład w czasie wypoczynku na świeżym powietrzu z rodziną i znajomymi. Warto jednak pamiętać, że budowę altany zawsze poprzedzić powinno uzyskanie określonych zezwoleń.

Altana ogrodowaOczywiście, nie będą one niezbędnie wymagane w każdym przypadku, kiedy planuje się budowę konstrukcji takiej, jak altana. Wszystko zależy przede wszystkim od wielkości takiej właśnie konstrukcji, co może wymusić lub też wykluczyć uzyskanie zezwoleń na budowę altany. Jak w przypadku każdej innej konstrukcji, planując budowę altany nie ma mowy o tak zwanej samowolce, gdyż wszystkie inwestycje budowlane podlegają w ostatnim czasie odpowiednim ustawom o prawie budowlanym. W przypadku altan ogrodowych jednak, wszystko zależne będzie od planowanej wielkości tworzonej konstrukcji. Uzyskanie pozwolenia wymuszać może pewna powierzchnia działki oraz obecność innych obiektów tego typu na działce już się znajdujących.Pozwolenie nie jest wymagane jednak, kiedy to łączna powierzchni altany wraz z innymi obiektami, takimi jak garaż czy ganek, nie będzie przekraczała 35 m2.

Altana ogrodowaPodobnie kwestia ta wyglądać będzie w przypadku, kiedy to na każde 500 m2 działki nie będą przypadać więcej niż dwa obiekty tego typu. O pozwolenie na budowę nie trzeba się starać również w przypadkach, gdy wszystkie obiekty podobnego jak altana typu, posiadają wysokość nie większą niż 5 metrów. Mimo braku konieczności starania się o uzyskanie zezwolenia pamiętać należy, że zamiar budowy altany w każdej sytuacji zgłosić należy w odpowiednim urzędzie. Prace przy budowie altany można rozpocząć już po 21 dniach od momentu złożenia wniosku, oczywiście jedynie w sytuacji, kiedy nie zostanie wniesiony sprzeciw przeciwko takiej właśnie inwestycji. W przypadku sprzeciwu wobec takiej inwestycji, można się od takiej decyzji zawsze odwołać.

W obecnym czasie coraz większa liczba osób zdecydowana jest na budowę w swoim ogrodzie altany. Warto pamiętać o tym, że w zdecydowanej większości przypadków inwestycja taka nie będzie wymagać uzyskiwania pozwolenia na budowę. Mimo tego, fakt chęci zbudowania w swoim ogrodzie altany zawsze powinien być zgłoszony do odpowiedniej jednostki urzędowej. Tylko w takiej sytuacji można mieć pewność, że inwestycja taka będzie w pełni zgodna z obowiązującymi obecnie zasadami prawnymi. Warto pamiętać, że nielegalne wzniesienie altany zawsze wiązać się będzie z dotkliwymi karami finansowymi.