Czym są projekty organizacji ruchu?

droga
3 listopada, 2023

Czym są projekty organizacji ruchu?

Szczegółowe warunki dotyczące organizacji ruchu na drogach reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Zgodnie z prawem wszystkie informacje techniczne zawiera się w projekcie organizacji ruchu drogowego. Z tego dokumentu można się dowiedzieć, gdzie powinny znajdować się znaki drogowe oraz urządzenia zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego.

Co należy wiedzieć o projektach organizacji ruchu?

korekZawartą w projekcie organizację ruchu dzieli się na stałą lub czasową. Tymczasowa zmiana organizacji ruchu wymaga przygotowania odpowiedniego zestawu dokumentów, który będzie precyzyjnie określał nowe warunki. Projekty opisujące stałą organizację ruchu nazywa się docelowymi. Projekty organizacji ruchu stosuje się zarówno w przypadku dróg publicznych, jak i wewnętrznych. Dokumentację należy sporządzić przed realizacją takich inwestycji jak budowa nowej drogi, przebudowa skrzyżowania lub utworzenie nowego parkingu na osiedlu mieszkaniowym. Projekt dotyczący czasowej organizacji ruchu stosuje się w czasie trwania prac budowlanych w obrębie drogi.

drogaUzyskanie zgody na jakąkolwiek budowę, która wpływa na ruch pieszych, rowerzystów lub pojazdów, wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Obecnie najlepszy projekt organizacji ruchu w Krakowie to koszt od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Koszt zależy od poziomu skomplikowania projektu. Realizując większą inwestycję, inwestor może wynegocjować projekt organizacji ruchu w ramach projektu nowej drogi lub parkingu. Samo przygotowanie projektu to jednak nie wszystko – po jego wykonaniu, musi go zatwierdzić odpowiedni organ zarządzający ruchem. Zaakceptowana może zostać całość lub część dokumentacji. W przypadku częściowej akceptacji konieczne będzie wprowadzenie zmian. Przyjęte w ramach projektu organizacji ruchu rozwiązania sprawdza się podczas audytu bezpieczeństwa.

Organem odpowiedzialnym za zatwierdzanie projektu organizacji ruchu może być Starosta lub Prezydent Miasta. W przypadku dróg wojewódzkich dokumentację musi pozytywnie zaopiniować Wojewoda lub Zarząd Dróg Wojewódzkich. W procesie opiniowania bierze udział także lokalna komenda policji. Projekty dotyczące dróg krajowych opiniuje GDDKiA. Wykonanie projektu organizacji ruchu wymaga specjalistycznej wiedzy. Zajmują się tym wyspecjalizowani architekci, którzy muszą uwzględnić takie rzeczy jak zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu oraz zagwarantowanie odpowiedniej przepustowości.