Bezpieczeństwo podczas pracy przy suwnicy

wyłącznik krańcowy do suwnic
29 lipca, 2017

Bezpieczeństwo podczas pracy przy suwnicy

Na placach budów, jak i na terenie dużych zakładów przemysłowych, możemy natrafić na suwnice – to maszyny, które umożliwiają podnoszenie i opuszczanie dużych ładunków. Przemieszczanie towaru w pionie i poziomie możliwe jest tylko na określonej przestrzeni – zależy ona od długości toru jazdy oraz szerokości mostu.

Wyłączniki stosowane w suwnicach

wyłącznik krańcowy Budowa mechaniczna suwnicy jest prosta, choć dźwignice składają się z wielu elementów – oprócz wspomnianych szyn tworzących tor jazdy oraz oprócz mostu jedno- lub dwubelkowego, wymienić można jeszcze konstrukcję stalową, wózek jazdy oraz mechanizm podnoszenia. Wśród wyposażenia elektrycznego wskazuje się na łączniki zasilania, łączniki suwnicy, troleje, kasetę sterowniczą, szafkę sterowniczo-rozdzielczą oraz szafkę rozdzielczą instalacji elektrycznej, a także wyłączniki krańcowe. Każdy z elementów pełni inną funkcję. Zadaniem łącznika zasilania jest załączanie i wyłączanie całkowitego zasilania suwnicy – w odróżnieniu od łącznika suwnicy, który pomija obwody pomocnicze odpowiedzialne za ogrzewanie oraz klimatyzację szaf sterowniczych. Dźwigniowy wyłącznik krańcowy do suwnic służy zaś do awaryjnego zatrzymania maszyny. Wyłączniki takie powinny być umieszczone na końcach trasy suwnicy. Pozwalają one na kontrolę położenia maszyn i zabezpieczają przed uszkodzeniem maszyny lub uszkodzeniem towaru na skutek awarii suwnicy.

wyłącznik krańcowy do suwnicIch działanie jest proste – dźwignia znajdując się w położeniu neutralnym, jest dociskana siłą sprężyny wewnętrznej. W sytuacji, gdy rolka dźwigni najedzie na zderzak krańcowy, wówczas dźwignia wychyli się z położenia neutralnego – w ten sposób dojdzie do przełączenia styków wyłącznika. Dźwignia zostaje automatycznie zablokowana, a maszyna awaryjnie zatrzymana. Producenci wyłączników proponują między innymi urządzenia w obudowie wykonanej z poliestru dodatkowo wzmocnionego tkaniną szklaną. Wyłączniki krańcowe są niezbędne także dlatego, że zabezpieczają przed użytkowaniem suwnicy niezgodnie z jej przeznaczeniem, na przykład przed częstym dojeżdżaniem do końca jezdni suwnicy i mostu. Każdy zakład przemysłowy powinien pamiętać, że suwnice mogą być obsługiwane tylko przez osoby, które zostały do tego odpowiednio przeszkolone i posiadają niezbędne uprawnienia.

Przed podjęciem pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi, a podczas operowania suwnicą konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ponadto dźwignice powinny być poddawane regularnym przeglądom – konserwacje i naprawy mogą być przeprowadzane jedynie przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.