Przeprowadzanie pomiarów wentylacji

pomiary wentylacji
30 maja, 2018

Przeprowadzanie pomiarów wentylacji

Pomiary przepływu powietrza w wentylacji pozwalają stwierdzić, czy wykonywany system wentylacyjny będzie odznaczał się oczekiwaną efektywnością. Takie pomiary mogą być przeprowadzane na różne sposoby, ale konieczne jest przy tym zawsze zastosowanie odpowiednich narzędzi. Są to mierniki takie jak anemometr kanałowy.

Jak przebiegają pomiary wentylacji?

pomiary wentylacjiPodczas badań określa się między innymi średnią prędkość w przekroju pomiarowym – wyznacza się prędkość w poszczególnych punktach, a potem po prostu oblicza średnią arytmetyczną. Wynik otrzymujemy w jednostce m3/s. Jednakże warto wiedzieć, że pomiar nie musi być przeprowadzany bezpośrednio w przewodach, ale istnieje możliwość wykonania go także w okolicach elementów nawiewnych lub wywiewnych. Niezależnie od wybranej metody, dokładność wyników często zależy od zastosowanych urządzeń pomiarowych. Jeśli interesują nas rzetelne pomiary wentylacji, powinniśmy zwracać uwagę na to, czy firma oferująca takie usługi dysponuje odpowiednim sprzętem. Dobrze więc wybrać do tego profesjonalną firmę, która wie, co robi. Takie przeprowadzanie pomiarów wentylacji powinno odbywać się w kilku ważnych etapach – nie można żadnego pominąć. W pierwszym kroku więc firma przeprowadza wizję lokalną, aby zapoznać się z terenem obejmującym badania. Następnie ustala przebieg badań oraz wybiera metodą pomiarową.

pomiary wentylacjiW dalszym kroku bardzo ważne jest wyznaczenie dokładnych przekrojów pomiarowych (odbywa się to poprzez pomiar wymiarów liniowych), należy też wykonać otwory pomiarowe, jeśli dane przewody tego wymagają. Dopiero po tych przygotowaniach przechodzi się do właściwego pomiaru prędkości powietrza – oprócz wspomnianego anememotru kanałowego, mogą być stosowane także inne narzędzia, wśród których wymienia się rurkę Pitota z zamontowanym mikromanometrem, a także sondę termoanemometryczną), z kolei strumień przepływu powietrza badany jest za pomocą balometru. Uzyskane wyniki firma powinna opracować, a w opracowaniu powinno znaleźć się też zestawienie wcześniejszych wyników pomiarów przeprowadzanych w danym obiekcie – dzięki temu można je porównać. Warto do przeprowadzenia pomiarów wentylacji wybrać firmę, która ma uprawnienia do sporządzenia protokołów odbiorowych dla sanepidu oraz nadzoru budowlanego.

W ten sposób zaoszczędzimy sobie czasu, a będziemy mieć pewność, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Oprócz pomiarów prędkości i strumienia powietrza, takie firmy wykonują bardzo często też pomiary szczelności oraz pomiary hałasu systemów wentylacyjnych. Można więc dokładnie zbadać cały system wentylacyjny.