Jakie uprawnienia konieczne są do obsługi pojazdów HDS?

transport hds
2 maja, 2017

Jakie uprawnienia konieczne są do obsługi pojazdów HDS?

Urządzenia dźwigowe typu żurawie są niezbędnym elementem każdego placu budowy. Połączenie usług dźwigowych z transportem czego efektem są hydrauliczne dźwigi samochodowe będące urządzeniami wręcz niezastąpionymi w transporcie drogowym wymagającym załadunku materiałów o dużej wadze, jak np. kontenery czy maszyny budowlane.

Transport hds cieszy się zainteresowaniem

transport hds Dzięki tym przenośnym żurawiom bez pomocy innych urządzeń można przewieźć oraz załadować dowolny ładunek wielkogabarytowy. Zatem nic dziwnego, że w ostatnich latach transport hds na terenie Warszawy cieszy się takim zainteresowaniem, a co za tym idzie również i uprawnieniami pozwalającymi na obsługę tego rodzaju pojazdów. Obecnie istnieje możliwość odbycia szkolenia i uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego na żurawie kategorii Ż I oraz Ż II. Kategoria Ż I obejmuje dźwigi wieżo-szynowe natomiast Ż II stacjonarne,przewoźne, przenośne (HDS) i samojezdne. Kursy na operatora HDS składają się z dwóch etapów teoretycznego oraz praktycznego, po którego zakończeniu kursant musi podejść do egzaminu przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Część teoretyczna ma za zadanie przekazanie uczestnikom szkolenia wiadomości związanych z podziałem, budową i obsługą dźwigów HDS, a także ogólne wiadomości o żurawiach HDS.

transport hds Poza tym na kursie uczestnicy dowiadują się jakie są obowiązki i zadania operatorów pojazdów HDS oraz nabywają wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy sposobów i postępowania w razie awarii lub wypadku podczas wykonywania tego zawodu. Po zakończeniu części teoretycznej kursanci mogą przystąpić do części praktycznej polegającej na nauce obsługi żurawi HDS w codziennej pracy. Po zakończeniu szkolenia kursant podchodzi do egzaminu, a po jego pozytywnym zdaniu operator otrzymuje bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawi w kategorii Ż II wystawiane przez Urząd Dozoru Technicznego. Zaświadczenie uprawnia do obsługi wszystkich typów żurawi przenośnych niezależnie od ich udźwigu i wysięgu, a także dźwigami wraz z dodatkowym osprzętem jak na przykład chwytaki, łyżki czerpakowe, chwytniki elektromagnetyczne, zawiesia, wciągarki, trawersy itp. Aby móc przystąpić do szkolenia koniczne jest spełnienie odpowiednich warunków jakimi są ukończenie 18 lat, a także zdobycie przynajmniej wykształcenia podstawowego.

Dodatkowo przyszły operator żurawi nie może posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy, typu problemy ze wzrokiem, układem nerwowym itp. Zdolność do wykonywania zawodu musi być potwierdzona przez lekarza.