Co to jest radiotelefon?

9 lutego, 2016

Co to jest radiotelefon?

Podczas zakupów w hipermarkecie lub podczas imprez masowych można zauważyć, ze ochrona komunikuje się miedzy sobą przy pomocy urządzenia, które przypomina telefon, jednak nim nie jest. Potocznie takie urządzenia nazywa się krótkofalówkami lub radiostacjami. 

wynajem radiotelefonówRadiotelefon jest urządzeniem, która służy do porozumiewania się między sobą na niewielkie odległości. Urządzenie to jest małą oraz uproszczoną wersją radiostacji nadawczo-odbiorczej. Krótkofalówki mogą działać bez żadnej sieci, co daje im niezależność. Najczęściej z tego typu urządzeń korzystają:

  •  służby ratunkowe,
  • ochroniarze,
  • żołnierze.

Bardzo często radiotelefony się wykorzystuje podczas wynajem radiotelefonówklęsk żywiołowych oraz wojny, gdy stacje nadawcze są zniszczone i komunikacja miedzy służbami lub żołnierzami jest niemożliwa przy pomocy innego sprzętu.

Podczas imprez masowych komunikacja między poszczególnymi służbami jest bardzo ważnym aspektem bezpieczeństwa. Dlatego organizatorzy każdej imprezy powinni zdecydować się na wynajem radiotelefonów. Firmy, które oferują takie usługi posiadają odpowiedni sprzęt do obsługi imprez sportowych, koncertów, imprez plenerowych, a także podczas produkcji filmów oraz innych przedsięwzięć, w których potrzebna jest komunikacja. Podczas wynajmuj radiotelefonów otrzymuje się także ładowarki, akumulatory oraz zestawy słuchawkowe, Koszt takiej usługi zależny jest przede wszystkim od czasu trwania i od ilości wypożyczanego sprzętu.

wynajem radiotelefonów